Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου προκειμένου να υποβληθεί πρόταση ένταξης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» στο ΠΕΠ Κρήτης Νήσων Αιγαίου 2007-2013 , υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης παρουσία του θεματικού αντιπεριφερειάχη Νίκου Καλογερή, και του δημάρχου Aποκορώνου Γρηγόρη Μαρκάκη.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 18,6 εκ €, και σύμφωνα με την αναφερόμενη τεχνική περιγραφή «θα οδηγήσει στη συλλογή, μέσω δικτύου κλειστών αγωγών, των αστικών υγρών λυμάτων από τους οικισμούς Γεωργιούπολη (διανοιγμένοι οδοί σχεδίου), Καβρός (διανοιγμένοι οδοί σχεδίου), Βρύσες (έδρα δήμου Αποκορώνου) και Μουρί-Κάβαλλος καθώς και την παραλιακή τουριστική ζώνη του κόλπου Αλμυρού (από το πολεοδομικό σχέδιο Γεωργιούπολης μέχρι και τα όρια της περιφερειακής ενότητας Χανίων εκατέρωθεν του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) όπου καθορίζονται χρήσεις τουρισμού βάσει της ΖΟΕ και του ΣΧΟΟΑΠ και υφίστανται και αναπτύσσονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Επίσης το μεγάλο αποχετευτικό έργο θα καλύψει την ευρύτερη παραλίμνια οικιστική και τουριστική ζώνη της λίμνης Κουρνά (στην οποία δραστηριοποιούνται κυρίως επιχειρήσεις εστίασης). Τα υγρά λύματα θα οδηγούνται μέσω του δικτύου αγωγών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και κατόπιν τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται κατά προτεραιότητα για αρδευτικούς σκοπούς, και εναλλακτικά στο θαλάσσιο αποδέκτη μέσω αγωγού μήκους 1.200 μέτρων.

Τεχνικά στοιχεία έργου

Συνολικό μήκος αγωγών (μελέτης): 41816 μέτρα
Μήκος αγωγού τελικής διάθεσης: 1205 μέτρα
Συνολικός αριθμός αντλιοστασίων: 10
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων: 1