Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γνωστοποιεῖ ὅτι, τήν Κυριακήν, 9ην Ἰουνίου 2013, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κισάμου, θά τελέσῃ Συνοδική Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας Αὐτοῦ.

Παρακαλεῖται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά συμμετάσχῃ εἰς τό ἐν λόγῳ Ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου καί νά εὐχηθῇ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς Αὐτοῦ μετά τῶν δικαίων καί τῶν Ἁγίων.