Η υπογραφή ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ στις 28 Μαϊου 1979, αποτέλεσμα οραματικών πολιτικών πράξεων, πολιτικών επιλογών, επέφερε το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου η χώρα κατόρθωσε να εδραιώσει το δημοκρατικό της πολίτευμα, ενίσχυσε την θέση της στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα σαν παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, τονίζουν ότι, αυτή η μεγάλη κατάκτηση, περνώντας από διάφορες φάσεις έως ότου καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή θέση του συνόλου σχεδόν του πολιτικού κόσμου για την αναγκαιότητα της, παρά το ότι χάσαμε αναπτυξιακές ευκαιρίες, προϋποθέτει σήμερα περισσότερη προσπάθεια και συνεννόηση για να βγούμε από την κρίση, αλλάζοντας δομές και νοοτροπίες, ενισχύοντας την θέση μας εντός του κοινοτικού συστήματος, επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό μας υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε μια Ευρώπη που πρέπει να αλλάξει.

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά, η διαφύλαξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ελλάδος, που έχει την δική της συνεισφορά στην πορεία της Ένωσης, στην θεσμική της διαμόρφωση, οφείλει να γίνει το νέο οραματικό πολιτικό σχέδιο για τα ελληνικά πολιτικά φιλοευρωπαϊκά κόμματα, για την Κοινωνία, μακρυά από επιρροές πολιτικού και οικονομικού λαϊκισμού, δημιουργώντας συνθήκες για ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.

Η θέση της Ελλάδας είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Όμως αυτό δεν αρκεί να το δηλώνουμε, Πολιτικοί και Πολίτες, οφείλουμε και να το αποδεικνύουμε.