Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εκτελούνται μπροστά στην κεντρικής είσοδο του Δημοτικού Κτιρίου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης «ΑΧΤΑΡΙΚΑ». Η ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου εφιστά την προσοχή των οδηγών:

"Την Παρασκευή 31 Μαίου 2013, τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:30 π.μ., το Τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου, θα προχωρήσει σε εργασίες διαμόρφωσης του χώρου έμπροσθεν της Κεντρικής Εισόδου του Δημοτικού Κτιρίου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης «Αχτάρικα».

Θα γίνουν εργασίες διάστρωσης με 3Α και στη συνέχεια τσιμεντόστρωση.

Λόγω της διέλευσης μεγάλων οχημάτων εφιστούμε την προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην οδό Δικαιοσύνης και στην οδό 1821 καθώς και στη ευρύτερη περιοχή, να οδηγούν προσεκτικά και να ακολουθούν τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών. "