Το ΤΕΙ Κρήτης αναδεικνύεται σε ένα από τα καλύτερα Ιδρύματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα, με ακαδημαϊκή αξία και ποιότητα, όπως δείχνουν οι διακρίσεις του σε εξωτερικό και εσωτερικό.

Μια απλή χρήση των επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας (κατάλογος μελών ΔΕΠ και ΕΠ, Πηγή ΥΠΔΜΘ 2012) και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010, Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2012, http://metrics.ekt.gr/el/node/9), αποδεικνύει ότι κατά την περίοδο 2006-2010:

1. Το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται μπροστά από όλα τα ΤΕΙ και από 8 (οκτώ) Πανεπιστήμια και είναι 17ο στη γενική κατάταξη των 40 ΑΕΙ, ως προς τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά ανά καθηγητή του Ιδρύματος. Ο δείκτης αυτός για το ΤΕΙ Κρήτης είναι σχεδόν διπλάσιος (1,83 φορές για την ακρίβεια) από τον μέσο όρο του αντίστοιχου δείκτη όλων των άλλων ΤΕΙ.

2. Το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται μπροστά από όλα τα ΤΕΙ και από 11 (έντεκα) Πανεπιστήμια και είναι 15ο στη γενική κατάταξη των 40 ΑΕΙ, ως προς τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά ανά καθηγητή του Ιδρύματος, πολλαπλασιασμένος επί τον «κανονικοποιημένο δείκτη απήχησης». Ο δείκτης αυτός για το ΤΕΙ Κρήτης είναι δυόμισι φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του αντίστοιχου δείκτη όλων των άλλων ΤΕΙ.

3. Το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται μπροστά από 13 (δεκατρία) ΤΕΙ και από 18 (δεκαοκτώ) Πανεπιστήμια και είναι 9ο στη γενική κατάταξη των 40 ΑΕΙ, ως προς τον κανονικοποιημένο δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων του (δημοσίευση σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά έντυπα).

4. Το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται μπροστά από όλα τα ΤΕΙ και από 14 (δεκατέσσερα) Πανεπιστήμια και είναι 11ο στη γενική κατάταξη των 40 ΑΕΙ, ως προς τον αριθμό των επιστημονικών αναφορών σε διεθνή περιοδικά, ανά καθηγητή του Ιδρύματος. Ο δείκτης αυτός για το ΤΕΙ Κρήτης είναι τρεισήμισι φορές (3,5) μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του αντίστοιχου δείκτη όλων των άλλων ΤΕΙ.

5. Το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται μπροστά από 14 (δεκατέσσερα) ΤΕΙ και από 20 (είκοσι) Πανεπιστήμια και είναι 6ο στη γενική κατάταξη των 40 ΑΕΙ, ως προς το ποσοστό των δημοσιεύσεων του με συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού

6. Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Inter university Higher Education Policy Network) στην έκθεση του το 2012 (http://hepnet.upatras.gr/xfiles/pubs/HEP%20final.pdf, σελ. 15) κατατάσσει το Ίδρυμά μας πρώτο από όλα τα ΤΕΙ της χώρας. Επίσης ως προς τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη των ΑΕΙ βρίσκεται στο ανώτερο 11,37%, δηλαδή βρίσκεται υψηλότερα από το 88,63% όλων των Ανωτάτων Ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, για τα οποία έχει γίνει Εξωτερική Αξιολόγηση από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση, έχουν δεχθεί πολύ καλές έως άριστες εκθέσεις αξιολόγησης. Τόσο η έρευνα όσο και η εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτά έχουν περιγραφεί από τους αξιολογητές ως συγκρίσιμες με εκείνες που παρέχουν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε αντίστοιχους τομείς σε ΗΠΑ και Ευρώπη (περιοχές εργασίας της μεγάλης πλειοψηφίας των εξωτερικών αξιολογητών). Τα προβλήματα και ιδιαίτερα οι ελλείψεις που παρατηρούνται, αποδόθηκαν από τους Εξωτερικούς Αξιολογητές, κυρίως στη χρόνια θεσμική και διοικητική αδιαφορία και στην υποχρηματοδότηση από την Ελληνική Πολιτεία.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος, τις επόμενες μέρες οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ της χώρας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θα κληθούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία για να επιλέξουν τις σχολές που θα εισαχθούν.

Η επιλογή αυτή συχνά βασίζεται σε στερεότυπες απόψεις δεκαετιών που θέλουν την Ελληνική οικογένεια να επιλέγει σχολές με κριτήρια που πολλά από αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Οι στοχεύσεις δεκαετιών για σχολές που «εξασφάλιζαν» μια θέση στο Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι πλέον σήμερα ρεαλιστικές. Όπως επίσης πολλές σχολές που εξασφάλιζαν ένα υψηλό κοινωνικό status έχουν καταρρεύσει εκ των πραγμάτων από την πλειάδα των ανέργων ή ετεροαπασχολούμενων αποφοίτων. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα της τεράστιας οικονομικής κρίσης δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε αποφοίτους εκπαιδευμένους σε συγχρόνους επαγγελματικούς τομείς από σχολές που δεν έχουν την ανελαστικότητα των παραδοσιακών σπουδών με την προϋπόθεση όμως να διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλά ακαδημαϊκά standards.

To ΤΕΙ Κρήτης, την τελευταία δεκαετία, έχει εντάξει στη δύναμή του νέο μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα. Αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον υπεροχής στους ακαδημαϊκούς δείκτες αξιολόγησης του ΤΕΙ Κρήτης έναντι πολλών άλλων ΑΕΙ της χώρας.

*Η συλλογή και η επεξεργασία των αριθμητικών στοιχείων της παρούσας επιστολής βασίζεται σε έκθεση των Καθηγητών του ΤΕΙ Κρήτης Βασίλη Ζαφειρόπουλου, Μιχάλη Ταταράκη και Φίλλιπου Βερβερίδη προς το Συμβούλιο Ιδρύματος.