Δεν μπορεί πλέον να κάλυψη τις ανάγκες του Παλαικάστρου ο υπάρχον βιολογικός καθαρισμός, καθώς είχε κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες περίπου 1500 κατοίκων.

Τώρα ο βιολογικός καλύπτει περίπου 3000 κάτοικους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπερχειλίζει. Η αναβάθμιση θα στοιχίσει 150.000 ευρώsitiapress.gr