Πρόσκληση ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα \”Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη\” (ΕΠΠΕΡΑΑ) για έργα περαιτέρω επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών από βιολογικούς καθαρισμούς υπέγραψε η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Στα υπό χρηματοδότηση έργα περιλαμβάνεται το έργο επαναχρησιμοποίησης μέρους των λυμάτων της Ψυττάλειας και διάθεσης του ανακτημένου νερού σε χρήσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων άρδευση περιαστικού και αστικού πρασίνου στη Σαλαμίνα, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και στο παραλιακό μέτωπο, καθώς και σε βιομηχανικές και δημοτικές χρήσεις.

Σημειώνεται ότι τα προωθούμενα έργα θα συμμορφώνονται με την πρόσφατη ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) με την οποία καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων όχι μόνο για αρδευτικούς σκοπούς, αλλά και για αστική-πλην πόσης-χρήση, για αναπλάσεις, δημιουργία χώρων αναψυχής, βιομηχανική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων.

Με την ΚΥΑ καθορίζονται σαφή πρότυπα ποιότητας του ανακτημένου νερού, μέθοδοι επεξεργασίας και αδειοδοτικές διαδικασίες για κάθε κατηγορία επαναχρησιμοποίησης.

capital.gr