Απαντώντας σε αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη για τον κίνδυνο επιβολής κοινοτικού προστίμου για την λειτουργία ΧΑΔΑ,, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος στο μέρος που αναλογεί στο Υπουργείο του απάντησε ότι « προωθείται  νομοθετική ρύθμιση ώστε σε περίπτωση επιβολής από την Ευρωπαϊκή ένωση προστίμου λόγω συνέχισης λειτουργίας ΧΑΔΑ , αυτό να επιβαρύνει όσους είναι υπεύθυνοι για την μη τήρηση της νομοθεσίας» .

Παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί την υλοποίηση Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την  επιτάχυνση της παύσης λειτουργίας του συνόλου των ΧΑΔΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή του προστίμου.                                                                      Είναι δε χαρακτηριστικό  ότι τις 14-01-2011, ο  Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης και η Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη.  είχαν μια  εποικοδομητική  συνάντησή στις Βρυξέλλες με τον επίτροπο Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ με αντικείμενο την  διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χωματερών, για τις οποίες η χώρα απειλείται με πρόστιμο.  
                 
Ο κ. Ραγκούσης και  η. Μπιρμπίλη παρουσίασαν  στον επίτροπο το εθνικό σχέδιο δράσης για το κλείσιμο των χωματερών, αλλά και για την αποκατάστασή τους, καθώς και τις πολιτικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.  Η συνάντηση έφερε αποτέλεσμα. Η ΕΕ, δεν προτίθεται να κινήσει τη διαδικασία προστίμων εναντίον της χώρας στον βαθμό που προχωράει στην υλοποίηση του εθνικού σχεδ

Υπάρχει επομένως η ρεαλιστική προσδοκία, η πολιτεία σε στενή συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν ένα οριστικό τέλος και μια λύση.