Ο Δήμος Πλατανιά με ανακοίνωσή του ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να μισθώσουν την παραλία για το έτος 2013 ( ξεν/χεια, bar ,εστιατόρια κλπ), ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013 και την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.5.2013( ΦΕΚ 1094/02-05-2013 τεύχος Β΄) η οποία τροποποιεί την προηγούμενη, εάν μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα ( παλαιός αιγιαλός), σύμφωνα με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/9-5-2013) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, στην κτηματικη Υπηρεσια Χανιων) για μίσθωση των δημοσίων κτημάτων (παλαιού αιγιαλού) έως στις 9/6/2013, προκειμένου να θεωρούνται όμορες και κατά συνέπεια να μισθώσουν τον αιγιαλό με απ’ ευθείας παραχώρηση.

Όσες επιχείρησεις στις οποίες παρεμβάλλεται μπροστά τους δημόσιο κτήμα (παλαιός αιγιαλός) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων, για μίσθωση του Δημοσίου Κτήματος (παλαιού αιγιαλού) έως τις 9/6/2013, χάνουν τη δυνατότητα για την απ’ ευθείας μίσθωση αιγιαλού και το τμημα κοινοχρηστης παραλιας μπροστά από την επιχείρηση θα δημοπρατείται.