Την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτηση του Δήμου Χανίων για “την αιφνίδια διακοπή της εξέλιξης του έργου «Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στο ποδηλατοδρόμιο του Δήμου Ακρωτηρίου Χανίων και συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης πίστας», προϋπολογισμού μελέτης 400.000 €., αν και αναδείχθηκε ανάδοχος από τη δημοπρασία για την εκτέλεση αυτού”, εκφράζει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23730/14-4-2011 επιστολή του προς τον Γ.Γ.Α. Αθλητισμού, Παναγιώτη Μπιτσαξή, ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σκουλάκης, «το γεγονός αυτό, έχει ως συνέπεια ένα πολύ μεγάλο αθλητικό έργο υπερ-τοπικής σημασίας και εμβέλειας να μην μπορεί να ολοκληρωθεί επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και με δεδομένο ότι στη συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιώργου Νικητιάδη, στις 18/1/2011, σας είχα επισημάνει την πρόθεση του Δήμου να αναλάβει τη λειτουργία του Ποδηλατοδρομίου μόλις αυτό ολοκληρωθεί» .

Ο δήμαρχος Χανίων τονίζει ακόμη ότι «η μη ολοκλήρωση του έργου αυτού, οδηγεί στη συνεχή απαξίωση του, εκθέτοντας ταυτόχρονα ανεπανόρθωτα και την ίδια την Πολιτεία για την ασυνέπειά της».

«Η μόνη αποδεκτή από τον Δήμο Χανίων λύση, είναι να εκτελεστεί πάση θυσία η υπάρχουσα εργολαβία και ο Δήμος στη συνέχεια, θα ζητήσει την παραχώρηση της κυριότητας, αναλαμβάνοντας το κόστος αποπεράτωσης του έργου», καταλήγει ο κ. Δήμαρχος.