Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων μέσω του Τaxisnet.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, με αφορμή τα καθημερινά, σχεδόν προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης του Taxisnet, απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Παράλληλα, η ΕΣΕΕ ζητεί νέα παράταση ως το τέλος Μαΐου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή:

«…Μετά από τους δυο πρώτους μήνες λειτουργίας του Τaxisnet και παρά τις 1,7 εκατ. ηλεκτρονικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ακόμη ότι αξιοποιείται πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα του πληροφορικού συστήματος της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.
Τεράστια προβλήματα και απίστευτη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν καθημερινά όσοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις καινοτόμες λύσεις που παρέχει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet.»

» Επιχειρηματίες και λογιστές χαιρέτησαν με πολλές ελπίδες την προαναγγελία των νέων υπηρεσιών-εφαρμογών της ΓΓΠΣ, οι οποίες θα επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ. των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, οι προσδοκίες διαψεύστηκαν και αντί της εξοικονόμησης χρόνου έγινε ακριβώς το αντίθετο.»

» Από τις αρχές του Απριλίου άρχισαν να εμφανίζονται τα προβλήματα και να εντείνονται με κορύφωση την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Taxisnet (11-04-2011), λόγω βλάβης σε υποσταθμό της ΔΕΗ που στεγάζεται σε υπόγειο του κτηρίου της ΓΓΠΣ στο Μοσχάτο. Ειδικότερα:»

» · Υπήρξαν περιπτώσεις που κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων συνέβαινε μετάπτωση από το λογαριασμό του νομικού προσώπου στο λογαριασμό test με αποτέλεσμα εμφάνιση λανθασμένων στοιχείων.

· Το σύστημα είναι αργό και πολλές φορές εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος με ταυτόχρονη διακοπή της επικοινωνίας με το Taxisnet.

· Αδυναμία υποβολής δήλωσης Ε3 των επιτηδευματιών που επιθυμούσαν να υπαχθούν στον «αυτοέλεγχο» με μηδενικές δαπάνες ή με ζημιογόνα αποτελέσματα.

· Έντονα προβλήματα εκτύπωσης των εντύπων και των δηλώσεων που έχουν τη μορφή pdf.

· Δημιουργεί αμφιβολίες κατά πόσο θα λειτουργήσει χωρίς λάθη η ηλεκτρονική απόδοση φόρου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, ενώ ερωτηματικά διατυπώνονται για την \”ταυτότητα πληρωμής\”.

· Η δυσλειτουργία του Τaxisnet προκαλεί καθυστερήσεις στην Υπηρεσία μιας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, λόγω της προβληματικής σύνδεσης με την κεντρική βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.»

Αρκετά από τα παραπάνω προβλήματα έχουν επιλυθεί μετά από παρεμβάσεις και επισημάνσεις των φορολογουμένων και άλλα όχι.

Η ταχύτητα και οι συχνές πτώσεις του συστήματος δύσκολα θα βρουν λύση, εκτιμά η ΕΣΕΕ και υποστηρίζει πως τα προβλήματα θα ενταθούν καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υποβληθεί μεγάλο πλήθος δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατουμένων φόρων, ακινήτων από όλο και περισσότερους επιτηδευματίες και λογιστές που θα κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Taxisnet.

Έτσι, η ΕΣΕΕ ζητεί ρεαλιστικές παρατάσεις οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αξιοποίηση των δέκα διακριτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ καθώς και την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων, όπως Φ1, Φ2, Φ4, Φ5, Φ012, Ε1, Ε2, Ε3, ΦΜΥ και Ε9 από τον Ιούνιο 2011.

Η ΕΣΕΕ καταλήγει λέγοντας πως θεωρεί αναγκαίο οι καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων όλων των νομικών και φυσικών προσώπων να παραταθούν σταδιακά έως την 31η Μαΐου 2011

in.gr