Με ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε μετά από την τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη, να υποστηρίξει όπου χρειαστεί – πολιτικά και νομικά – την υπ. αριθ. 192/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που αφορά την «επιβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους».

Ήδη ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της απόφασης αυτής κατέβαλε στο Δήμο Ηρακλείου το ποσό των 240.000 € προκειμένου να έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης.

Η Δημοτική αρχή θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για να αποδοθούν στην πόλη και τους δημότες Ηρακλείου τα οφειλόμενα τέλη από όλους τους φορείς (ιδιωτικούς και Δημόσιους) τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου.