Στην λίστα με τις σημαντικότερες Αρχές Ανταγωνισμού (World's Leading Competition Authorities) του κόσμου, αξιολογήθηκε και φέτος η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με την Global Competition Review (GCR).

Η έκθεση αυτή συντάσσεται τα δώδεκα τελευταία χρόνια και φέτος αξιολογήθηκαν τριάντα επτά Αρχές από τριάντα πέντε χώρες για τις ποσοτικές και ποιοτικές επιδόσεις των Αρχών Ανταγωνισμού τους.

Η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να σημειώνει σημαντική πρόοδο, και μάλιστα να αναβαθμίζεται σε κατηγορία λαμβάνοντας 3 αστέρια επί συνόλου 5 , όταν το 2012 είχε λάβει 2,5 αστέρια.

Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με πέρυσι ανέβηκε 12 ολόκληρες θέσεις και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με Αρχές από χώρες, όπως η Νορβηγία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Σουηδία, η Φιλανδία και η Ουγγαρία.

Σημείωσε, επίσης, καλύτερη βαθμολόγηση από χώρες όπως του Βελγίου και της Δανίας.

Όπως αναφέρει η έκθεση η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ιρλανδική Αρχή Ανταγωνισμού αναβαθμίστηκαν λόγω της σημαντικής προόδου που πέτυχαν στην εφαρμογή της νομοθεσίας του Ανταγωνισμού, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργούν.


tanea.gr