Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. στον Πολυχώρο του Δήμου Ηρακλείου (Παλιά Λαχαναγορά) παρουσία του Προέδρου του και Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος .

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν οι 170 δικαιούχοι που εντάχθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE 10 ENV/GR/622 που υλοποιεί ο ΕΣΔΑΚ για την εφαρμογή της δράσης της Οικιακής Κομποστοποίησης και την διανομή ΔΩΡΕΑΝ του απαραίτητου εξοπλισμού (κάδους Κομποστοποίησης 280 λίτρων ,ζυγαριές, πιρούνες ,μικρούς κάδους κουζίνας χωρητικότητας 10 λίτρων Να σημειωθεί ότι οι 70 κάδοι από τους 170 χρηματοδοτήθηκαν από ιδίους πόρους του ΕΣΔΑΚ

"Στόχος του σημαντικού αυτού Πιλοτικού Προγράμματος που υλοποιεί ο ΕΣΔΑΚ" δήλωσε ο Πρόεδρος του κ. Γιάννης Κουράκης "είναι η υλοποίηση δράσεων που εστιάζουν στην πρόληψη και μείωση των αποβλήτων τις οποίες ιεραρχούμε πολύ ψηλά και είναι ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες στα πλαίσια και των αρχών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων ."

Τι είναι η Οικιακή Κομποστοποίηση

Η οικιακή κομποστοποίηση είναι η πλέον συμμετοχική διαδικασία για την πρόληψη των αποβλήτων, αφού για να εφαρμοστεί με επιτυχία, ο πολίτης θα πρέπει:
• Να διαχωρίζει τα οργανικά απόβλητα της κουζίνας και του κήπου (Διαλογή στην Πηγή)
• Να διαθέσει ένα μικρό χώρο για την τοποθέτηση ενός κάδου κομποστοποίησης, και
• Να προσφέρει λίγο χρόνο για τις ενέργειες που απαιτεί η διαδικασία.
Μέσω της οικιακής κομποστοποίησης, ένα μέρος των οργανικών, ζυμώσιμων υπολειμμάτων που παράγει κάθε νοικοκυριό, μπορεί να μετατραπεί σε ένα χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό υλικό, δηλαδή σε κομπόστ.

Σε τι βοηθά η Κομποστοποίηση

Κομποστοποιώντας τα οργανικά υπολείμματα της κουζίνας και του κήπου:

• Περιορίζουμε την ποσότητα των οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Η μείωση αυτή έχει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Από τη μια πλευρά, συνεπάγεται λιγότερα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής των αποβλήτων (το σύστημα αποκομιδής χρεώνεται χονδρικά με το 50% του διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα που εκλύεται στη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, και το 60 - 75% του κόστους διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων). Από την άλλη, περιορίζονται οι εκπομπές αεριών που εντείνουν το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
• Παράγουμε ένα πολύτιμο υλικό, που μας βοηθά να εμπλουτίσουμε το έδαφος σε οργανική ουσία και να βελτιώσουμε την ικανότητά του να «κρατάει» νερό.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE 10 ENV/GR/622

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE 10 ENV/GR/622 αναδεικνύει την έννοια της πρόληψης των παραγόμενων αποβλήτων μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που λαμβάνονται από τις τοπικές κοινωνίες. Ως τέτοια χαρακτηρίζεται και η οικιακή κομποστοποίηση
Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, τόσο η ευαισθητοποιημένη ομάδα της πόλης του Ηρακλείου «Minoistas» που ανταποκρίθηκαν με θέρμη τα μέλη της στο κάλεσμα του ΕΣΔΑΚ για συνεργασία, όσο και το ΤΕΙ Ηρακλείου που καλύπτει επιστημονικά το εγχείρημα με πρακτικές συμβουλές και οδηγίες που ήδη παρουσιάστηκαν και μοιράστηκαν στους παραβρισκόμενους
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ κ. Κων/νος Φασουλάκης τους Minoistas εκπροσώπησε η κα Αλεξάνδρα Καραπιδάκη και το ΤΕΙ Ηρακλείου ο κος Θρασύβουλος Μανιός. Το πρόγραμμα συντονίζει η υπεύθυνη από πλευράς ΕΣΔΑΚ κα Βιργινία Μανασάκη.