Επιστολή απέστειλε η ΟΕΒΕΝΗ στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

"Κύριε Πρόεδρε,

Τον τελευταίο αρκετό καιρό συγκεκριμένοι Υπουργοί προσπαθούν να επιτύχουν και κάποτε κάποτε το καταφέρνουν, την υποχρεωτική συμμετοχή μηχανικών και δικηγόρων σε συγκεκριμένες διαδικασίες.

Αφού ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε το παραμικρό θέμα έναντι των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων και βεβαίως αναγνωρίζουμε το δικαίωμα τους στην εργασία, έχουμε, απευθυνόμενοι στους συγκεκριμένους Υπουργούς, να πούμε ότι καλό είναι για τους ίδιους αλλά κυρίως για τον απλό πολίτη να λειτουργούν ως Υπουργοί και όχι ως προωθητές των συμφερόντων των επαγγελματικών κλάδων από τους οποίους προέρχονται.

Άλλωστε ο σημερινός μέσος Έλληνας σίγουρα διαθέτει τη δυνατότητα να χειριστεί ο ίδιος ποικιλία υποθέσεων που τον αφορούν. Προαιρετικά λοιπόν κύριοι Υπουργοί και όχι υποχρεωτικά.

Η προαιρετικότητα είναι εκείνη η οποία καλύπτει τους πάντες. Και εκείνους που κρίνουν ότι διαθέτουν την ικανότητα να χειριστούν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους και εκείνους που ελλείψει της δυνατότητας αυτής θα απευθυνθούν ούτως ή άλλως σε ειδικούς.

Τα επιχειρήματα ότι η υποχρεωτικότητα τίθεται προκειμένου να προστατευθεί ο πολίτης και ότι το κόστος είναι μικρό (δεδομένης της οικονομικής κατάστασης) μάλλον δεν είναι πειστικά."