Στο ανατριχιαστικό ποσοστό του 21,4% ανήλθε η ανεργία στη Κρήτη το μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο του 2012, αριθμός των ανέργων παρουσιάζει αύξηση μιάμισης περίπου ποσοστιαίας μονάδας.

Το ποσοστό ανεργίας πανελλαδικά για τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 26,8, έναντι 22,2% το Μάρτιο του 2012 και 26,7% το Φεβρουάριο του 2013.

Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Μάρτιο εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.580.680 άτοµα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.309.071 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.379.478 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 245.949 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (-6,4%) και κατά 6.697 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2013 (-0,2%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 215.735 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (+19,7%) και κατά 4.626 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2013 (+0,4%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 23.661 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (+0,7%) και κατά 9.074 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2013 (+0,3%).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ