Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν σοβαρά θέματα που απασχολούν την εδαφική περιφέρεια του Δήμου όπως η πορεία εξέλιξης των μεγάλων έργων, των μελετών που εκπονεί η υπηρεσία, η συντήρηση και ασφάλεια των έργων και η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Δόθηκαν κατευθύνσεις για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη.

Από τη συνάντηση και τη συνεργασία προέκυψε ότι βρίσκονται στη φάση υλοποίησης πολλά και σημαντικά έργα, υπηρεσίες και προμήθειες.

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών που εκπονούνται βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσής τους και δόθηκαν οδηγίες να προταθούν για ένταξη χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ταυτόχρονα έγινε ειδική συζήτηση και προέκυψε συγκεκριμένος προγραμματισμός για την ουσιαστική προετοιμασία του Δήμου για το επόμενο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) για την καλύτερη αξιοποίησή του.

Συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μαστοράκης, στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του Δημάρχου.