Το K.E.K Τεχνικές Σχολές Επιμελητήριου Ηρακλείου συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείο Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών και επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που θέλουν να προσλάβουν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 μήνες με μηδενικό κόστος.

Για τον άνεργο

• Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών

• Πρακτική άσκηση 5 μηνών σε επιχειρήσεις

• Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους που είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ 2.700 € (400 € για την θεωρητική
κατάρτιση + 2.300 € για την πρακτική άσκηση)

• Συνολικό Επίδομα για τους άνεργους που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής μεταδευτεροβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.400 € (400 € για την θεωρητική κατάρτιση + 2.000 € για την πρακτική άσκηση)

• Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης

• Καθοδήγηση και εκπαιδευτική συμβουλευτική

Για την επιχείρηση

• Απασχόληση προσωπικού για διάστημα 5 μηνών για 100 ώρες μηνιαίως χωρίς κανένα κόστος

• Έναν ασκούμενο για 0 ως 4 εργαζόμενους και το 30% του αριθμού των εργαζομένων για 5 ή περισσότερους

• Καταρτισμένους ασκούμενους στο αντικείμενο που την ενδιαφέρει

• Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση, χωρίς μεσολάβηση της επιχείρησης

• Χωρίς διαδικασίες και περιορισμούς ενημερότητας

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, συνεδριακού τουρισμού, εκθεσιακού τουρισμού, δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών συνολικότερα όλα τα μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302731 κα Έφη Κουτεντάκη από τις 08:00πμ έως 3:00 μ.μ., [email protected] Web: www.katartisi.gr,
fb : www.facebook.com/KekTechnikesScholes