Η αύξηση που σημειώνεται στις τιμές των δημητριακών, έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής των χοιρινών που σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πώλησης έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αυτή την πραγματικότητα βιώνουν και οι χοιροτρόφοι του Νομού Θεσσαλίας. 
Η Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Χοιροτρόφων, σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει πως «η κακή συγκυρία που διανύουμε επιδεινώνει την από τριετία κακή πορεία του κλάδου μας ξεκινώντας το 2007 με την πρώτη κρίση των δημητριακών, κατόπιν με την λανθασμένη εμπλοκή του χοίρου στον ιό της γρίπης Η1Ν1, και τέλος την οικονομική κρίση που διανύουμε ακόμη και σήμερα οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία».
Οι ίδιοι οι χοιροτρόφοι, θεωρούν απαραίτητη τη λήψη των παρακάτω μέτρων:
1. Ριζική αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων κρεάτων με την εφαρμογή των ισοζυγίων στα σημεία τυποποίησης και της αναγραφής της προέλευσης στις ζυγιστικές μηχανές των σημείων πώλησης. Επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες και δημοσιοποίηση των ονομάτων τους.
2. Χρηματοδότηση με επιδότηση επιτοκίου για αγορά ζωοτροφών.
3. Τα δάνεια των χοιροτρόφων ληγμένα και άληκτα εγγυημένα ή όχι από το ελληνικό δημόσιο να παγώσουν για 2 χρόνια άτοκα. Η αποπληρωμή τους να γίνει σε 10 χρόνια με ευνοϊκούς όρους.
4. Απλοποίηση των διαδικασιών νομιμοποίησης των παράνομων κτηνοτροφικών κτισμάτων.
5. Να συμπεριληφθούν στον αναπτυξιακό νόμο η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός των χοιροτροφικών μονάδων.
6. Να προβλεφθεί στο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων ειδική κατηγορία για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που επιθυμούν την αγορά αγροτικών προϊόντων
 απευθείας από παραγωγούς. Οι παραπάνω επιχειρήσεις να εξαιρεθούν από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής και να υπόκεινται στην εναλλακτική δυνατότητα υποβολής αποδεικτικών δικαιολογητικών για πάγια περιουσιακά στοιχεία.
7. Κατάργηση των ετήσιων τελών ζωοτροφών.