Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις παρατηρήσεις-προτάσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή της, η ΔΟΕ προτείνει για τις μεταθέσεις:

- Κατάργηση της τριετίας για τους νεοδιόριστους και της διετίας για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αντικατάσταση της διάταξης με κίνητρα παραμονής (πχ περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης σε όσους μένουν περισσότερο από ένα χρόνο στην ίδια σχολική μονάδα).
- Αύξηση της μοριοδότησης για τα χρόνια υπηρεσίας από 2,5 σε 3.
- Αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τη νέα κλίμακα 1-12.
- Καθορισμός πλαφόν για κάθε περιοχή.
- Σχολεία με ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης να αναγραφούν ονομαστικά και να μοριοδοτούνται με 15 μονάδες.
- Τα μόρια των συνθηκών διαβίωσης να λαμβάνονται υπόψη στις άδειες ανατροφής για το πρώτο εννιάμηνο μόνο.
- Κατάργηση των περιοχών μετάθεσης. Σε κάθε ΠΥΣΠΕ μια περιοχή, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ νησιά).
- Τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 για να συμπεριληφθούν και άλλες ασθένειες και να υπάρξει εκσυγχρονισμός της ορολογίας των ασθενειών που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο άρθρο.
- Οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν τα μόρια του σχολείου που υπηρετούσαν έστω και αν αυτό καταργήθηκε και όι αυτά της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής μονάδας.
- Η εντοπιότητα να λαμβάνεται υπόψη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
- Για τις μεταθέσεις για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και να συμπεριληφθούν και άλλα κριτήρια (όπως πχ τα χρόνια υπηρεσίας).
- Η ανάκληση αιτήσεων για μετάθεση να γίνεται μέχρι τις 10 Μαρτίου εκάστου έτους.

Τέλος, για τις αποσπάσεις η ΔΟΕ προτείνει:

- Κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, παρ.β' του άρθρου 31 του Ν.3848/2010.
- Αύξηση της μοριοδότησης για τα χρόνια υπηρεσίας ως εξής:
από 1-10 χρόνια: 1 μονάδα
από 10 και πάνω: 1,5 μονάδα