Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Φραγκίσκου Παρασύρη σχετικά τα προβλήματα λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών στους ΟΤΑ λόγω θεσμικών κωλυμάτων που τίθενται από τον ίδιο τον Καλλικράτη επειδή κάθε δήμος μπορεί να διαθέτει κατά βάση μόνο ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και μια κοινωφελή επιχείρηση έλαβε μια διευκρινιστική απάντηση από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ντόλιο.

Ο Υφυπουργός παραδέχεται ότι για λόγους ορθής λειτουργίας και οικονομίας κλίμακας είναι σκόπιμο να οργανώνονται διακριτά οι τομείς αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΝΠΔΔ και της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου.

Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις ανάγκες και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων καθώς και τις ιδιαιτερότητες που απορρέουν από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο όπως για παράδειγμα η άσκηση ορισμένης δραστηριότητας ,από φορέα ιδιωτικού δικαίου με άδεια λειτουργίας ( πχ για ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ , ΜΕΑ , ΚΗΦΗ), επισημάνθηκε μέσα από Υπουργικές Αποφάσεις ότι για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί και οι δυσχέρειες σε Δήμους, επιτρέπεται να ασκηθούν διακριτές δράσεις του ίδιου τομέα αρμοδιοτήτων από το ΝΠΔΔ και την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου.

Όσον αφορά ειδικότερα την υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» , τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έχουν δοθεί οδηγίες ώστε σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα να υλοποιείται από τον κάθε ένα εξυπηρετούμενο δήμο η ΝΠΔΔ ή κοινωφελή επιχείρηση που ο δήμος επιλέγει αναλαμβάνοντας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις για την κάλυψη του προγράμματος.

Περαιτέρω το ΥΠΕΣ έδωσε οδηγίες προκειμένου να διευκολυνθούν οι δήμοι ως προς την απρόσκοπτη συνέχιση των κοινωνικών προγραμμάτων και εξετάζει προσεκτικά την αναγκαιότητα κάθε επιπλέον παρέμβασης.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook