Σε διόρθωση των λεπτομερειών με τις οποίες ρυθμίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη διορθωτική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με απόφαση του υφυπουργού Γ. Μαυραγάνη, αποφασίστηκε να παραταθεί η προθεσμία, που ξεκινά την 25η Ιουνίου 2013, για την υποβολή των καταστάσεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, ως ακολούθως:

- Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3.

- Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6.

- Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9.

- Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.