Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής με ευθύνη τις Διευθύνσεις Κτηματικής Πίστης, Καταναλωτικής Πίστης, Καρτών, Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Επενδυτικών Προϊόντων και Καταθέσεων, Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών, Μάρκετινγκ, Στρατηγικού Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ομίλου.