Σε ποσοστό από 1-4% φορολογούνται φέτος οι πολίτες που λαμβάνουν επιδόματα και κοινωνικές παροχές. Τα εν λόγω εισοδήματα θα συναθροιστούν με τα υπόλοιπα και θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης.

Η εισφορά θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 1% για ετήσιο εισόδημα που θα κυμαίνεται από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, 2% για ετήσιο εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ, σε 3% για ετήσιο εισόδημα από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ και με 4% για ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ.

Η σχετική εγκύκλιος του Yπoυργείου Οικονομικών αναφέρει ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται από τον Νόμο.

Κάποια από τα απαλλασσόμενα εισοδήματα που ωστόσο θα τους επιβληθεί έκτακτη εισφορά αποτελούν οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, η ισόβια σύνταξη, το ΕΚΑΣ κλπ.

Προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

(α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του κατά τις 30/4/2013, ώστε να υπάρχει και για το τρέχον οικονομικό έτος ένα σημείο αναφοράς κοινό για όλους τους φορολογουμένους. Συνεπώς, ως μακροχρόνια άνεργος, για την εφαρμογή του νόμου κατά το οικονομικό έτος 2013, νοείται εκείνος που είναι συνεχόμενα εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ τουλάχιστον από 30/04/2012 έως και 30/4/2013.

(β) Να μην έχει κατά τον χρόνο της βεβαίωσης της εισφοράς πραγματικά εισοδήματα, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά, την οποία θα υποβάλει στη ΔΟΥ (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης το επόμενο οικονομικό έτος.

Αύξηση του τέλους επιτηδεύματος

Από το οικονομικό έτος 2013 και μετά αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος ως εξής:

(α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 800 ευρώ ετησίως.

(β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ ετησίως.

(γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε 650 ευρώ ετησίως.

(δ) Για κάθε υποκατάστημα σε 600 ευρώ ετησίως.

Η αύξηση αυτή δεν ισχύει για τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ ούτε για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή / και νομικό πρόσωπο. Για αυτές τις περιπτώσεις, εξακολουθούν να ισχύουν τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

zougla.gr