Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα γίνει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:15 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
Γ. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
α) Απάντηση στην επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Αλεξάκη Γιώργου, Δασκαλάκη Πόπης, Μαρή Γιώργου, Παρασύρη Γιάννη και Τζανακάκη Μελισσάρη Μαρίας για τον Απολογισμό Δράσεων της πολιτικής στον Πρωτογενή Τομέα και την προβολή των Τοπικών Προϊόντων.
β) απάντηση στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης: «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» κ. Μανόλη Βαρδουδάκη για τη αποπεράτωση του έργου: «Αναβάθμιση - Ανακατασκευή και στατική ενίσχυση 1ου Λυκείου Ηρακλείου (Καπετανάκειο)».

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 18543/20-05-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

1.2 Ψήφιση 2ης Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ και των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των ΠΕ Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

(εισηγήτρια των αριθμ. 1.1 και 1.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 2007-2013 του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου.

2.2 «Καθορισμός Λατομικής Περιοχής στη Θέση Πλατύβολα Κατσιδωνίου», σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.

(εισηγητής των αριθ. 2.1 και 2.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
3.1 «1η Συμπλήρωση - Διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος του έργου «Βελτίωση οδικού άξονα Φουρνές – Λάκκοι – Ομαλός», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 692/16-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.2 «2η Διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα του έργου βελτίωση του οδικού άξονα Ταυρωνίτη - Κάνδανος – Παλαιόχωρα (Τμήμα Φλώρια - Αναβος)», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 693/16-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.3 «3η Διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος του έργου βελτίωση του οδικού άξονα Βρύσες – Χώρα Σφακίων, στα τμήματα α) Παράκαμψη Βρυσών, β) Από διασταύρωση προς Αλίκαμπο, γ) Παράκαμψη Αμουδαρίου περιοχής Ασκύφου, δ) Παράκαμψη Καρών Περιοχή Ασκύφου και ε) Παραλλαγή εντός Ιμβρου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 691/16-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.4 «4η Διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος του έργου βελτίωση του οδικού άξονα Βρύσες – Χώρα Σφακίων, στo τμήμα γ) Παράκαμψη Αμουδαρίου περιοχής Ασκύφου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ 20772/21-06-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων).

(εισηγητής των αριθ. 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης )

3.5 Κήρυξης συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την «Κατασκευή έργων αποκατάστασης και σταθεροποίησης του οδικού άξονα Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα στο τμήμα από χ.θ. 21+145 έως χ.θ.22+200» του έργου «Οδικός Άξονας Ηράκλειο – Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 60333/22250/20-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)


4. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.1 Αντιπυρική Προστασία και δασοπυρόσβεση στην Κρήτη, σύμφωνα με την από 12-06-13 εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου και επικεφαλής της Παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας Κρήτης» κ. Στέλιου Ορφανού – (εισηγητής ο κ. Στέλιος Ορφανός).

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
5.1 Ορισμός τριών εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ν. Χανίων Α.Ε. και ενός εκπροσώπου για το Εποπτικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ν. Χανίων Α.Ε., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 19544/11-6-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χανίων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης)

6. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6.1 Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eEnviPer, σύμφωνα με την από 19-06-2012 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκου Καλογερή – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ Νίκος Καλογερής).