Πριν μερικά χρόνια τα τμήματα των κρατικών Πανεπιστήμιων της Κύπρου ήταν ενταγμένα στο μηχανογραφικό δελτίο.

Το πιο πάνω έχει αλλάξει και πλέον όποιος επιθυμεί να εισαχθεί σε ένα από τα τμήματα των δυο κρατικών πανεπιστημίων θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα ένα νέο μηχανογραφικό δελτίο.

Ακολούθως παρουσιάζουμε πληροφορίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού της Κύπρου.

Μηχανογραφικό – ημερομηνίες- αποστολή

Το μηχανογραφικό μπορεί να το κατεβάσει ο μαθητής εδώ.

Η αποστολή του μηχανογραφικού πρέπει να γίνει το διάστημα από 1η έως και 19η Ιουλίου με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2013».

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται

Μαζί με το μηχανογραφικό ο υποψήφιος καταθέτει και τα ακόλουθα επικυρωμένα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών για να ενημερωθούν σχετικά με τις οδηγίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κύπρου, για έκδοση άδειας θεώρησης εισόδου στη χώρα).
2. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Βεβαίωση επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάσει κατάστασης επιτυχόντων από το Λύκειο αποφοίτησης ή/και δίπλωμα Αγγλικών, όπου αυτό απαιτείται.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Τα 56 τμήματα κατανέμονται σε 5 επιστημονικά πεδία που αντιστοιχούν περίπου με τα επιστημονικά πεδία του Ελληνικού μηχανογραφικού. Πχ στο 1ο επιστημονικό πεδίο συναντά κανείς τμήματα όπως η φιλολογία, η νομική κλπ, ενώ στο 3ο τμήματα του τομέα υγείας όπως η νοσηλευτική, η ιατρική κλπ.
Προσοχή: Σε αντίθεση με το μηχανογραφικό των Ελληνικών Πανεπιστημίων οπού ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει ακόμα και όλες τις σχολές από δυο επιστημονικά πεδία, στο μηχανογραφικό της Κύπρου δηλώνει 10 τμήματα. Η αρίθμηση των προτιμήσεων είναι συνεχόμενη από το 1 έως το 10 ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο.

Κατεύθυνση υποψηφίου

Σχολές επιστημονικών πεδίων που έχει δικαίωμα να δηλώσει

Θεωρητική

Όλες τις σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου καθώς και τα τμήματα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του 5ου πεδίου. Για να έχουν το δικαίωμα οι υποψήφιοι της θεωρητικής να δηλώσουν και τα υπόλοιπα τμήματα του 5ου πεδίου θα πρέπει να έχουν εξεταστεί στα μαθηματικά γενικής παιδείας και να έχουν εξασφαλίσει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 10.

Θετική

2ο, 3ο, 4ο, 5ο

Τεχνολογική

2ο, 4ο, 5οΕιδικά μαθήματα

Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στο μηχανογραφικό της Κύπρου υπάρχουν τμήματα που μπορούν να δηλωθούν αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ειδικό μάθημα. Ακολουθεί πίνακας με τα μαθήματα και τα τμήματα που το απαιτούν.

Ειδικό Μάθημα

Τμήματα που το απαιτούν

Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Γαλλικά

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

2 εκ των Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠροσοχή: Σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να εισαχθεί σε τμήμα που απαιτεί εξέταση στην Αγγλική γλώσσα άλλα δεν έχει δώσει ειδικό μάθημα μπορεί να στείλει μαζί με το μηχανογραφικό το πτυχίο Αγγλικών που κατέχει και θα κρίνει το τμήμα αν θα τον δεχθεί ή όχι.

Άλλες προϋποθέσεις:

Ο/Η υποψήφιος/α της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης για να μπορεί να δηλώσει τα Προγράμματα Χημείας στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να εξεταστεί και στο μάθημα κατεύθυνσης της ΄ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ΄(εξεταζόμενο σε εθνικό επίπεδο)

Οι σχολές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου απαιτούν ελάχιστο βαθμό πρόσβαση το 10/20.

Βάσεις εισαγωγής

Οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα των δυο κρατικών Πανεπιστημίων δεν υπολογίζονται με άριστα τα 20.000 μόρια άλλα με άριστα το 20. Η βάση εισαγωγής καθορίζεται από το γενικό βαθμό πρόσβασης του κάθε υποψηφίου, δηλαδή από το μέσο όρο των 6 ή 7 μαθημάτων που έδωσε Πανελλήνιες. Για παράδειγμα η βάση εισαγωγής για το τμήμα Ψυχολογίας στην Α κατανομή ήταν 17.90.

Α και Β κατανομή

Επειδή οι βάσεις εισαγωγής γνωστοποιούνται αρχές Αυγούστου τα Πανεπιστήμια της Κύπρου δίνουν ένα περιθώριο στους Έλληνες φοιτητές να απαντήσουν αν θα φοιτήσουν ή όχι σε αυτά. Το περιθώριο αυτό συμπίπτει με την ανακοίνωση των βάσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Όσοι έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και τελικά δε δεχθούν να φοιτήσουν σε αυτά οι κενές θέσεις μοιράζονται με νέα ανακοίνωση σε άτομα που δεν είχαν εισαχθεί με την Α κατανομή. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που οι βάσεις εισαγωγής στη Β κατανομή μειώνονται, για παράδειγμα στη ψυχολογία η βάση ήταν 16,93 με τη β κατανομή. Αναλυτικές πληροφορίες για τις βάσεις εισαγωγής και τα επαγγελματικά δικαιώματα μπορεί να βρει κανείς στον οδηγό «Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα στα Πανεπιστήμια Κύπρου, εκδόσεις Πατάκη».

Παροχές

Η Κυπριακή κυβέρνηση ενισχύει οικονομικά τους Έλληνες φοιτητές με μια σειρά από επιδόματα και υποτροφίες.
Αναλυτικότερα τα ετήσια επιδόματα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Επιδότηση Στέγασης, μέχρι και 150 ευρώ μηνιαίως
2. Επιδότηση Σίτισης, αξίας 1.092 ευρώ
3. Επιδότηση Αγοράς Πανεπιστημιακών Βιβλίων μέχρι 300 ευρώ
4. Επιδότηση Αγοράς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μέχρι 500 ευρώ
Επίσης όσον αφορά τις υποτροφίες αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο, η Κυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, έξι υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.670 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθµολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόµενο εξάµηνο, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθµικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Διαμονή-στέγαση

Τα ενοίκια στην Κύπρο είναι αρκετά ακριβά και ανέρχονται στα 400-500 ευρώ για διαμέρισμα ενός δωματίου. Ωστόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει 22 δωμάτια στις εστίες για τους Έλληνες φοιτητές με ενοίκιο της τάξης των 102-136 ευρώ, ενώ το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ενοικιάζει δωμάτια με ενοίκιο 130-220 ευρώ. Η επιλογή γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα, κόστος ζωής και παροχές των πανεπιστημίων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον οδηγό σπουδών «Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα στα Πανεπιστήμια Κύπρου, εκδόσεις Πατάκη».

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, τηλέφωνο: 00357 22 89 4021, φαξ: 00 357 22 89 5377 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Σαριπόλου 16, 3036 Λεμεσός, τηλέφωνο: 00357 25 002710 ή 25 002711, φαξ. 00 357 25 002760 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

newsbeast.gr