Διαδικασίες - εξπρές για τους φορολογούμενους που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου, υποχρεωτική αναγραφή στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τόκων καταθέσεων για ποσά άνω των 250 ευρώ και χορήγηση των νέων επιδομάτων τέκνων με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και όχι το φορολογητέο προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με την «Ημερησία» στόχος να υπάρχει πλήρης εικόνα στις οικονομικές υπηρεσίες και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

1. Συστήνεται «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» στο οποίο όλες οι τράπεζες και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για τους λογαριασμούς καταθέσεων, πληρωμών και δανείων των πελατών τους. Στόχος της λειτουργίας του συστήματος αυτού είναι να διαβιβάζονται και να διεκπεραιώνονται με ταχύτατες διαδικασίες όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, τα οποία υποβάλλονται από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Μέσω του συστήματος αυτού θα διακινούνται ηλεκτρονικά πληροφορίες και στοιχεία που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Όλες οι παραπάνω ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν δικαίωμα αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο σύστημα αυτό για να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται προς διευκόλυνση των ελέγχων που πραγματοποιούν για διάφορα οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση:

- Η πρόσβαση των αρχών και υπηρεσιών στα στοιχεία των τραπεζών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία λειτουργεί ως μοναδικός κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και υπηρεσιών με τις τράπεζες. Από την πλευρά των τραπεζών ως κομβικό σημείο θα λειτουργεί η εταιρία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας Α.Ε.».

- Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου κάθε πελάτης πιστωτικού ιδρύματος και ιδρύματος πληρωμής που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. οφείλει να τον γνωστοποιεί σε αυτά.

- Η παραβίαση των απορρήτων (τραπεζικού ή επαγγελματικού απορρήτου) από οποιοδήποτε πρόσωπο συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή απόλυσης.

2. Καθιερώνονται διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και των τραπεζών ώστε να επιβάλλονται με ταχύτατες διαδικασίες κατασχέσεις ποσών από τραπεζικές καταθέσεις οφειλετών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα οι κοινοποιήσεις των κατασχετηρίων προς τις τράπεζες θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω μοναδικών διαμετακομιστικών κόμβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας. Ορίζεται δε ότι εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του νόμου, τόσο οι φορείς του Δημοσίου, όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν προσαρμόσει τα συστήματα και τις διαδικασίες τους, ώστε η μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων να είναι υποχρεωτική.

3. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 εισοδήματα από κινητές αξίες (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων κλπ) εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το καθαρό ποσό των 250 ευρώ.

4. Σε κάθε μία από τις νέες κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θεσπίστηκαν αυτοτελώς για κάθε πηγή εισοδήματος, το πρώτο κλιμάκιο προσαυξάνεται κατά 50% για τους φορολογούμενους που διαμένουν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους. Συνεπώς, για τους φορολογούμενους αυτούς:

- το όριο ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις μέχρι το οποίο ο φόρος θα υπολογίζεται με τον χαμηλό συντελεστή 22% αυξάνεται από 25.000 σε 37.500 ευρώ

- το όριο ετησίου εισοδήματος από ακίνητα μέχρι το οποίο ο φόρος θα υπολογίζεται με τον χαμηλό συντελεστή 10% αυξάνεται από 12.000 σε 18.000 ευρώ,

- το όριο ετησίου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι το οποίο ο φόρος θα υπολογίζεται με τον συντελεστή 26% αυξάνεται από 50.000 σε 75.000 ευρώ.

5. Καθιερώνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 η υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων να υποβάλλουν Ενιαία Προσωρινή Δήλωση για την ταυτόχρονη απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των ασφαλιστικών εισφορών. Ουσιαστικά,
καθιερώνεται η ενοποίηση της είσπραξης οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

6. Ορίζεται ότι στο συνολικό ποσό του οικογενειακού εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των νέων επιδομάτων τέκνων περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης, δηλαδή και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα έχει ως συνέπεια να λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα εισοδήματα:

- Οι τόκοι από καταθέσεις τραπεζών, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου.

- Οι τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

- Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.

- Οι αμοιβές και οι μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας στα ποσά των οποίων έγινε παρακράτηση φόρου 35%.

- Η ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου.

- Τα μερίσματα ανωνύμων εταιρειών.

- Τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ και οι συνεταιρισμοί κλπ.

- Τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λπ.

- Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή.

- Τα εισοδήματα από πράξεις RΕΡ0S.

- Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και προσώπων με απόλυτη αναπηρία

- Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή.

- Οι συντάξεις και τα επιδόματα που καταβλήθηκαν στις πολύτεκνες μητέρες.

- Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

- Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.

- Τα μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών.

- Το ΕΚΑΣ.

- Τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής.

- Τα επιδόματα ανεργίας, οι παροχές εφάπαξ και οι αποζημιώσεις απολύσεων.


Ημερησία