Τον περιορισμό των δαπανών του Δημοσίου κατά 14,3 δισ. ευρώ προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) μέσω της επιβολής μέτρων που κινούνται σε 8 άξονες από το 2012 ως το 2015.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή ως τις 15 Μαΐου μετά από διαβούλευση και με την τρόικα (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) που έρχεται στην Αθήνα αρχές Μαΐου. Το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης προβλέπει την ψήφιση του ως τις 15 Ιουνίου.

Με βάση την παρουσίαση που μοίρασε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ.Παπακωνσταντίνου στα μέλη του υπουργικού Συμβουλίου τα κυριότερα μέτρα είναι τα εξής:

1. Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης /εξοικονόμηση: 2 δισ. ευρώ (ή 0,9% του ΑΕΠ)

- Εφαρμογή του κανόνα 1 προς 5 στις προσλήψεις

- Μείωση των συμβασιούχων τουλάχιστον 10% κατ’ έτος

- Αύξηση του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα

- Μείωση αμειβόμενων επιτροπών

- Μείωση υπερωριών

-Μερική απασχόληση στο Δημόσιο και δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

- Περιορισμός των κενών οργανικών θέσεων και των θέσεων ευθύνης

- Αναπροσαρμογή αριθμού εισακτέων στις παραγωγικές σχολές

2. Μείωση λειτουργικών δαπανών /εξοικονόμηση: 2,5 δισ. ευρώ (ή 1% του ΑΕΠ)

- Μείωση των δαπανών για ενοίκια με αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου

- Δραστική Μείωση άλλων λειτουργικών δαπανών στα Υπουργεία και σε δημόσιους φορείς (π. χ. δημόσιες σχέσεις κ. λπ.)

- Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών για όλες τις αγορές στο Δημόσιο

- Μείωση όλων τα δαπανών για τηλεπικοινωνίες μέσω του «Σύζευξις»

- Εξορθολογισμός δαπανών ενέργειας

- Περαιτέρω μείωση άλλων δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (δαπάνες μετακίνησης Τύπου, κόστος διαχείρισης ΠΔΕ κτλ) με στόχο επιπλέον εξοικονόμηση 2 δισ. ευρώ.

3. Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων /εξοικονόμηση: 1,1 δισ. ευρώ (ή 0,5% του ΑΕΠ)

- Επαναξιολόγηση αντικειμένου και δαπανών όλων των φορέων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο

- Μείωση αριθμού αστυνομικών τμημάτων

- Νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ)

- Καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών και τελωνείων

- Καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών του εξωτερικού (πρεσβειών και προξενείων, γραφείων Τύπου κτλ)

4. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ /εξοικονόμηση: 2,3 δισ. ευρώ (ή 1% του ΑΕΠ)

- Σχέδια αναδιάρθρωσης για ΕΡΤ και ΕΑΒ.

- Αύξηση τιμολογίων

- Εντατικοποίηση πλάνων αναδιάρθρωσης και επικέντρωση στα έσοδα ΟΣΕ και ΟΑΣΑ

- Αύξηση παραγωγικότητας

5. Μείωση αμυντικών δαπανών /εξοικονόμηση: 1,2 δισ. ευρώ (ή 0,5% του ΑΕΠ)

- Μείωση εξοπλιστικών δαπανών

- Μειώσεις στρατοπέδων

- Μείωση λειτουργικών δαπανών

- Εξορθολογισμός προμηθειών

6. Εξορθολογισμός δαπανών Υγείας /εξοικονόμηση: 1,2 δισ. ευρώ (ή 0,5% του ΑΕΠ)

- Μείωση κόστους ανά περιστατικό

- Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την αποσυμφόρηση νοσοκομείων

- Σύστημα κεντρικών προμηθειών

- Επανατιμολόγηση ιατρικών πράξεων

- Νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας

7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης /εξοικονόμηση: 1,5 δισ. ευρώ (ή 0,7% ΑΕΠ)

-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

-Καλύτερος έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλιστικών ταμείων

- Επέκταση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων

- Έλεγχος στις προμήθειες νοσοκομείων

8. Μείωση δαπανών Ασφαλιστικών Ταμείων /εξοικονόμηση: 2,5 δισ. ευρώ (ή 1,1% του ΑΕΠ)

- Χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων με εισοδηματικά κριτήρια

- Ενιαίος φορέας παροχής κοινωνικών παροχών

- Στοχευμένα προνοιακά επιδόματα

- Μείωση ελλειμμάτων επικουρικών ταμείων και διασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.