Συνεχίστηκε το Μάιο η εκροή καταθέσεων από τις κυπριακές τράπεζες, ενώ βελτιωμένη εμφανίστηκε η εικόνα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι καταθέσεις ιδιωτών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 1,9% σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα 40,530 δισ. ευρώ, ύστερα από συρρίκνωση 7% περίπου τον Απρίλιο.

Οι τράπεζες στη Μεγαλόνησο παρέμειναν κλειστές για περίπου δύο εβδομάδες τον Μάρτιο, αφού η χώρα συμφώνησε σε πακέτο διάσωσης ύψους 10 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του οποίου επλήγησαν και οι μεγαλοκαταθέτες της νήσου.

Στη Κύπρο συνεχίζουν να ισχύουν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι, ωστόσο, χαλαρώνουν σταδιακά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, όπου τον προηγούμενο μήνα είχε καταγραφεί μείωση. Οι μηνιαίες διακυμάνσεις στα στοιχεία είναι συνηθισμένο φαινόμενο, όχι όμως και οι απότομες συνεχείς μειώσεις σε χώρες με σταθερό τραπεζικό σύστημα.

Στην Ισπανία οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 6,504 δισ. ευρώ τον Μάιο. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%.