Στο Συμβούλιο της Επικρατείας αρχίζει για πρώτη φορά η διαδικασία της «πρότυπης δίκης». Θα την απασχολήσει η νέα ρύθμιση του νόμου 3900/2010, με την οποία επήλθε τροποποίηση στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ειδικότερα, με νέα διάταξη στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αναφέρει ότι για όλες τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις (διαφορές), που είναι εκκρεμείς στη Δικαιοσύνη, ή εισάγονται για πρώτη φορά στα δικαστήρια, το παράβολο της προσφυγής, της έφεσης και της αντέφεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της διαφοράς και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο. Πριν τη νέα ρύθμιση (άρθρο 24 Ν. 3900/2010) το παράβολο ανερχόταν σε 4,4 ευρώ.

Στα Διοικητικά Δικαστήρια του Πειραιά εκκρεμούν από το 2004 φορολογικές υποθέσεις εταιρείας, η οποία είναι υπό καθεστώς πτωχεύσεως και ενώ για τις εφέσεις της θα κατέβαλε το συνολικό ποσό των 108 ευρώ, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Ν. 3900/2010 είναι υποχρεωμένη να καταβάλει 36.000 ευρώ. Σε περίπτωση, που δεν καταβληθεί το συγκεκριμένο παράβολο ο νόμος 3900/2010 προβλέπει ότι η έφεση θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Κάτω από αυτό το οικονομικό βάρος η εταιρεία προσέφυγε στη νέα επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπεται από τον ίδιο νόμο και επιλαμβάνεται με διαδικασίες εξπρές επί υποθέσεων οι οποίες έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών, προκειμένου να διεξαχθεί «πρότυπη δίκη» προς επίλυση του όλου θέματος.
Η απόφαση της «πρότυπης δίκης» του ΣτΕ θα αποτελέσει υποχρεωτική «πυξίδα» για όλες τις φορολογικές και τελωνειακές εκκρεμείς υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.

zougla.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook