Αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδά τους από μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων, αλλά και το ποιες δαπάνες καλύπτονται από αυτές τις χρεώσεις θα αποστείλουν τα υπουργεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας έχει ζητήσει από τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 για την καταγραφή των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων.

Σύμφωνα με τα εντολές του κ. Σταϊκούρα στόχος είναι να εκτιμηθεί το είδος και το ύψος των εσόδων αυτών στους φορείς καθώς και το είδος και το ύψος των δαπανών που καλύπτουν.

Σημειώνεται πως το μνημόνιο προβλέπει πως η Κυβέρνηση πρέπει έως τον Οκτώβριο 2013 να εξαλείψει από τον προϋπολογισμό του 2014 τη μεγάλη πλειοψηφία των οιονεί δημοσιονομικών χρεώσεων κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο.

Σήμερα μόνον για την χρηματοδότηση του ΟΓΑ παρακρατείται από τη μισθοδοσία εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.


tovima.gr