Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος – Τοπικό Τμήμα Ν. Χανίων σε συνεργασία με τη DUROSTICK, ελληνική βιομηχανία Δομικών Υλικών, Κονιαμάτων & Χρωμάτων διοργανώνουν εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν τα εξής θέματα

• Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων:
Θερμομόνωση & Θερμοστεγάνωση

• Επισκευαστικές λύσεις για κτίρια
& κατοικίες:

Μέθοδοι & Υλικά

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:00