Εκτάκτως συνεδριάζει η Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης αύριο Τρίτη 2 Ιουλίου και ώρα 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

1. Πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Απασχόλησης της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω της σπουδαιότητας του αναφερόμενου θέματος.