Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας είναι ανοικτές αυτήν τη στιγμή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

- Συνεργάτες για την έκδοση διδακτικού υλικού ζητεί το ΕΑΠ
- Στελέχη σε γραφείο Διασύνδεσης στην Κοζάνη
- 75 τεχνίτες και υπάλληλοι στη ΔΕΗ
- 31 συμβάσεις σε κτηνιατρικά κέντρα
- 38 εποχικές θέσεις σε γεωργικές υπηρεσίες
- 79 εργάτες, οδηγοί και τεχνίτες στην Καβάλα
- 50 εποχικοί ΥΕ - ΔΕ για καθαριότητα στην Κομοτηνή
- Οι πρώτοι 500 εποχικοί στο υπουργείο Πολιτισμού

newscode.gr