Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε από σήμερα (Τρίτη) και μέχρι τις 8 Ιουλίου, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Στόχος είναι να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή έως τις 15 Ιουλίου.

Και μάλιστα από την πρώτη κιόλας ανάγνωση γίνεται σαφές ότι κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις, παρά τις διαβεβαιώσεις από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ότι δεν θα επιφέρει αλλαγές στη φορολογία και νέες επιβαρύνσεις.

Δυσάρεστα νέα, για παράδειγμα, φέρνει ο νέος κώδικας για απολυμένους και για όσους έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία έως 12.000 ευρώ. Επίσης ανοίγει παράθυρο για αλλαγές στον τρόπο και στο ύψος της παρακράτησης φόρου στους μισθούς, κάτι που μπορεί να φέρει νέες εισοδηματικές απώλειες.

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις

Επιβαρύνσεις εμπεριέχει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, που ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.

Οι διατάξεις του Κώδικα θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν και τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Αν και οι κλίμακες φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων δεν αλλάζουν, μικρές επιβαρύνσεις προκύπτουν για απολυμένους και για όσους έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία έως 12.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο του φόρου για όσους λαμβάνουν αποζημιώσεις απόλυσης μεταξύ 100.001- 150.000 ευρώ θα αυξηθεί στο 25%, έναντι 20% σήμερα.

Ακόμη, σήμερα το εισόδημα από ακίνητη περιουσία έως 12.000 ευρώ φορολογείται με 10%, ενώ ο νέος Κώδικας προβλέπει πως από το 2014 θα φορολογείται με 11%.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται πλέον η έκπτωση 1,5% που υπολογιζόταν στη διενέργεια της μηνιαίας παρακράτησης στους μισθούς και θα ορίζεται πλέον από το 2014 με απόφασή του υπουργού Οικονομικών.

Ακόμη, δεν γίνεται αναφορά στο πως θα παρακρατείται ο φόρος από όσους πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και σήμερα ανέρχεται στο 20% των εσόδων, από το πρώτο ευρώ.

Καμία αναφορά δεν γίνεται στο τι θα ισχύσει για τη συλλογή των αποδείξεων. Με βάση τις διατάξεις του νόμου 4110/2013, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να συλλέγουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος τους με ανώτατο όριο ποσού συλλογής αποδείξεων τις 10.500 ευρώ.

Στην περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ποσού των αποδείξεων που θα έπρεπε να συγκεντρώσουν και των αποδείξεων που συγκέντρωσαν, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

Ο Κώδικας προβλέπει πως το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή 15%, ενώ σήμερα η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου επί αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου επί αυτού, το οποίο αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 φορολογείται με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Γ.Μαυραγάνης: στόχος η απλοποίηση

«Βασικοί μας στόχοι είναι η απλοποίηση των διατάξεων του ΚΦΕ και ο δραστικός περιορισμός του πλήθους των ρυθμίσεων προς διευκόλυνση των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου» δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης.

«Το νομοσχέδιο, που αποτελεί μέρος της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, περιλαμβάνει, επίσης, ορισμένες από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής όπως είναι οι εξωχώριες εταιρείες με την εισαγωγή του κριτηρίου της χώρας πραγματικής διοίκησης αλλά και άλλων διατάξεων» πρόσθεσε.

«Το υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν με προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, που θα κατατεθεί στη Βουλή» σημείωσε ακόμη ο κ. Μαυραγάνης.

«Να σημειωθεί ότι η συμβολή των μελών της Επιτροπής για την διαμόρφωση του σχεδίου αποδείχθηκε πολύτιμη και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της σε σύντομο χρονικό διάστημα» κατέληξε ο υφυπουργός.

Δείτε εδώ ολόκληρο τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος