Απέρριψε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου την αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, που υπέβαλλε Τράπεζα ,κατά των περιουσιακών στοιχείων δανειολήπτη. Ο δανειολήπτης έχει υποβάλλει αίτηση ένταξης στο ν. Κατσέλη για διευθέτηση των οφειλών του, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της Ενωσης Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει:

"Δανειολήπτης στο Ηράκλειο της Κρήτης, έσωσε όλη του την περιουσία ,με απόφαση Δικαστηρίου.Στάθηκε με θάρρος και δύναμη. απέναντι στην "¨επιθετική πολιτική " της Τράπεζας και βγήκε "κερδισμένος ," με δικαστική απόφαση.

Αναλυτικότερα,
Χαρά , ανακούφιση και ελπίδα ,έδωσε η υπαρ.703/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, σε δανειολήπτη από το Ηράκλειο της Κρήτης, απορρίπτοντας την αίτηση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, που υπέβαλλε Τράπεζα ,¨κατά των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη.

Ο δανειολήπτης, εκτός από την κύρια κατοικία της οικογένειας, διαθέτει οικόπεδα τα οποία εμφάνισε στην αίτηση που έχει καταθέσει ,προς το Ειρηνοδικείο('εχει υποβάλλει αίτηση ένταξης στο ν.3869/2010) τον γνωστό ως ν.Κατσέλη..

Συγκεκριμένα: Τράπεζα στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της, ποσού ύψους 16.500 ευρώ, ζήτησε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, εγγραφή προσημείωσης υποθήκης , επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, μέχρι του ποσού των 22.000 Ευρώ για προσωπικό δάνειο ( κεφάλαιο κίνησης), που είχε χορηγήσει στον δανειολήπτη.

Με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση ,προκειμένου κατά το αιτιολογικό της, να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος κατά των συμφερόντων της ζήτησε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, επί των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη καίτοι είναι ενήμερη για ένταξη του δανειολήπτη στο ν.Κατσέλη και κληθείσα από αυτόν επισήμως (με δικαστικό επιμελητή) με έξοδα επίδοσης.

Σημειωτέον ότι ο εν λόγω δανειολήπτης , παρουσίασε οικονομική δυσχέρεια εξαιτίας της γενικότερης δημοσιονομικής συγκυρίας , είχε υποβάλλει αίτηση του ν.3869/2010(ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων..) για διευθέτηση των οφειλών του, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
 
Το Δικαστήριο, έκρινε και αποφάσισε, να απορρίψει την αίτηση της Τράπεζας,(δυνατό χαστούκι) για προσημείωση επί των ακινήτων του δανειολήπτη, καθώς δεν διέβλεψε συγκεκριμένου επικείμενου κίνδυνου απομάκρυνσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Αξιοσημείωτο ακόμα είναι ότι στο δικαστήριο ο δανειολήπτης παραστάθηκε μόνος του, λόγω έλλειψης οικονομικής δυνατότητας παράστασης δικηγόρου,όμως "νίκησε"¨την επιθετική πολιτική της Τράπεζας με την δική του δυναμικότητα και την με τα γνωστικά 'οπλα που είχε εφοδιαστεί από την συμβουλευτική της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και των συνεργατών δικηγόρων στο Ηράκλειο, που σε καταστάσεις οικονομικής αδυναμίας όπως στην παρούσα, προσφέρουν "δωρεάν" την καθοδήγησή τους.