Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος

"VOUCHER ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών",

σήμερα Τετάρτη 03 Ιουλίου 2013, ώρα 18.00 στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωριμία επιχειρηματιών και ωφελουμένων - ανέργων ώστε να γίνει η επιλογή εκείνων που θα απασχοληθούν στις τοπικές επιχειρήσεις μέσω του συγκριμένου προγράμματος.