Η εικόνα βελτίωσης, που παρουσίασε η αγορά του Ηρακλείου και τους προηγούμενους μήνες - και κυρίως τον μήνα Μάιο - σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, συνεχίζεται και τον μήνα Ιούνιο 2013.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σημειώθηκαν 112 εγγραφές και 82 διαγραφές (συνολικά, αύξηση 30 επιχειρήσεις).

Αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2012 είχαν σημειωθεί 127 εγγραφές και 150 διαγραφές (συνολικό αποτέλεσμα, μείωση 23 επιχειρήσεις).

Ανά Τμήμα

Συγκεκριμένα, στο Εμπορικό Τμήμα ιδρύθηκαν κατά τον περασμένο Ιούνιο 26 επιχειρήσεις και έκλεισαν επίσης 26, ενώ κατά τον αντίστοιχο περσινό Ιούνιο άνοιξαν 29 και έκλεισαν 57.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει το Τμήμα Υπηρεσιών στο οποίο σημειώθηκαν 60 εγγραφές και 46 διαγραφές πέρυσι, ενώ φέτος 75 εγγραφές και 28 διαγραφές.

Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε το Τμήμα Εξαγωγών και τους δύο μήνες καθώς δεν σημειώθηκαν εγγραφές ή διαγραφές.

Στο Τουριστικό Τμήμα πέρυσι τον Ιούνιο ιδρύθηκαν 5 επιχειρήσεις και έκλεισαν 3, ενώ τον αντίστοιχο μήνα φέτος δεν ιδρύθηκε καμία επιχείρηση ενώ διεγράφη μία (1).

Τέλος, στο Τμήμα Μεταποίησης σημειώθηκαν 33 εγγραφές και 44 διαγραφές κατά τον περσινό Ιούνιο και αντίστοιχα 11 εγγραφές και 27 διαγραφές το φετινό.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθούν κάποια στοιχεία για τις ιδρύσεις επιχειρήσεων κατά το μήνα Ιούνιο (2013).

Ετσι από το σύνολο των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων το 18,90% ασχολείται με υπηρεσίες καφεστίασης.

Από το σύνολο των ιδρύσεων οι υπηρεσίες κατέχουν το 66,96% του συνόλου, ενώ μόλις το 9,82% είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, στις διαγραφές υπάρχει μια ισομοιρία στους κλάδους της οικονομίας με το 31,71% να είναι εμπόριο, 32,93% μεταποιήση και 34,15% υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, για τις ιδρύσεις στο εμπόριο υπάρχει μια μεγέθυνση στο λιανικό εμπόριο έναντι του χονδρικού

Ανά Νομική Μορφή

Ανά νομική μορφή φαίνεται μια μεγάλη αύξηση στις εγγραφές ατομικών σε σχέση με τον Ιούνιο πέρυσι, ενώ το 2012, είχαμε μεγαλύτερη αύξηση στις διαγραφές των ατομικών.

Εντυπωσιακό είναι ότι το 2013 δεν σημειώθηκαν καθόλου ιδρύσεις ΕΠΕ, ενώ υπήρξαν 6 ιδρύσεις ΙΚΕ (από ότι φαίνεται η νέα μορφή επιχείρησης η οποία ίσχυσε φέτος, έχει υποσκελίσει τις ΕΠΕ).

Επίσης από τις επιχειρήσεις που εγγράφηκαν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου το 76,79% είναι ατομικές ενώ το 23,21% είναι πάσης φύσης εταιρικές μορφές.

Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 85,04% ατομικές.

Την πλειονότητα κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις και στις διαγραφές όπου για τον φετινό Ιούνιο το 90,24% των επιχειρήσεων που διεγράφησαν είναι ατομικές, έναντι του 81,88% πέρυσι.

Στη σύγκριση των στοιχείων του εξαμήνου (αθροιστικά), εμφανίζεται μια σχετική βελτίωση από το Α’ εξάμηνο του 2012, όπου όμως πάλι παρατηρούνται αρνητικές τιμές.

Εν προκειμένω, οι ιδρύσεις επιχειρήσεων αλλά και οι διαγραφές έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρυσι, και οι εγγραφές εξακολουθούν να είναι (συνολικά) λιγότερες από τις διαγραφές, σε μικρότερο ρυθμό όμως σε σχέση με πέρυσι.

Κλιμάκωση Διαγραφών εγγραφών στο Εξάμηνο

Εξετάζοντας την εξέλιξη εγγραφών-διαγραφών ανά μήνα σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, παρατηρείται μια αυξητική τάση.

Έτσι από το Απρίλιο, οι εγγραφές ισοσταθμίζουν περίπου τις διαγραφές και, αν και ακολουθούν φθίνουσα πορεία, τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο είναι περισσότερες από τις διαγραφές.

Στη σύγκριση ανά τμήμα παρατηρείται το ενδιαφέρον για εμπορικές επιχειρήσεις, που είναι περισσότερες σε σχέση με πέρυσι και την αυξητική τάση των επιχειρήσεων υπηρεσιών, στο ίδιο μοτίβο με πέρυσι.

Στη σύγκριση των διαγραφών διαπιστώνεται, ότι τα στοιχεία είναι ελαφρώς πιο βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με κυρίαρχο πάλι τις υπηρεσίες.

Πρέπει ν’ αναφερθεί ότι ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 3,62% των ενεργών μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου διέκοψε τη λειτουργία της επιχείρησης, την οποία κατείχε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε σχέση με ένα 4,33% το 2012.

Ανάλογη σύγκριση γίνεται και στις νομικές μορφές όπου κυριαρχεί πάλι η μορφή της ατομικής επιχείρησης, τόσο στις έγγραφες όσο και στις διάγραφες.

Είναι αξιοσημείωτη η τάση που καταγράφεται και τα δυο χρόνια για αναδιάρθρωση της τοπικής επιχειρηματικότητας με την κλαδική κατανομή να κατευθύνεται σαφώς υπέρτερα προς τις υπηρεσίες και το εμπόριο.

Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί το ποσοστό των εγχειρημάτων που κατευθύνονται σε απλά και γρήγορα σχήματα (εξ’ ου και η αύξηση στις ατομικές επιχειρήσεις - αυτό πιθανόν σημαίνει ότι η αυτοαπασχόληση αρχίζει και αποτελεί μια καλή επιλογή).

Επίσης για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η ύφεση υποβαθμίζει τις παραδοσιακές δραστηριότητες και ενισχύει τη στροφή σε κατευθύνσεις που δεν απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο και πάγια.