Φόρο για την περιουσία τους θα πληρώνουν από το 2014 και εφ’ όρου ζωής 5.569.000 ιδιοκτήτες κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων βάσει μίας νέας διευρυμένης κλίμακας με 33 ξεχωριστούς συντελεστές, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την τιμή ζώνη της περιοχής όπου βρίσκεται η κατοικία, το γραφείο ή το κατάστημα.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, η νέα κλίμακα θυμίζει τους συντελεστές που εφαρμόζονται σήμερα για το χαράτσι.

Ο ενιαίος φόρος για το 2014 θα είναι μειωμένος ως 21% σε σχέση με τον ισχύοντα για όσους έχουν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης.

Τη μεγαλύτερη μείωση έχουν οι ιδιοκτήτες με ακίνητα σε τιμή ζώνης ως 750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ μικρότερες θα έχουν όσοι έχουν ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης από 750 ως 2.000 ευρώ.

Ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 2.000 ευρώ θα δουν σε αρκετές περιπτώσεις αύξηση της φορολογίας σε σύγκριση με τα ισχύοντα.

Φόρος θα μπει και στα αγροτεμάχια από ένα ως και τρία ευρώ ανά στρέμμα για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ενώ για τους υπολοίπους το ποσό επιβάρυνσης θα είναι διπλάσιο.

Τα ακίνητα νομικών προσώπων θα φορολογούνται με συντελεστή 0,2% (ιδιοχρησιμοποιούμενα) και 0,4% (ακίνητα που αποφέρουν εισόδημα).

Βήμα Κυριακής