Από την Δ/νση Δασών Χανίων ανακοινώθηκε η κίνηση  των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  το μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης ο

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο ανήλθε στους 16.753

Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη ανήλθε στους 2.253

Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών ανήλθε στους 19.006

H συνολική κίνηση εμφανίζει αύξηση έναντι του Ιουνίου του 2012 κατά  12%.