Με συντριπτική πλειοψηφία, το Διαρκές Συνέδριο του Συνασπισμού αποφάσισε πριν από λίγο την αυτοδιάλυση του κόμματος.

Ψήφισαν 513 σύνεδροι.

Υπέρ της αυτοδιάλυσης ψήφισαν 505 κατά ψήφισαν 8.

Στις 7 το απόγευμα, αρχίζει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.