Την χρηματοδότηση της αγοράς εξοπλισμού για την καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης, συνολικού κόστους 118.000 ευρώ διεκδικεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού λιμενικού ταμείου, αποφασίστηκε να υποβληθεί πρόταση για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του έργου «προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και Τεχνολογικών καταστροφών στους λιμένες δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου» .

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 117.981 ευρώ, ενώ, στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Ρεθύμνης κ. Μίνως Αλεφαντινός επεσήμανε πως "το συγκεκριμένο σχέδιο έχει εγκριθεί από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και είναι πλήρως εναρμονισμένο με το τοπικό σχέδιο της Λιμενικής Αρχής.

Σκοπός του σχεδίου είναι να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία προκύψει επιπλέουσα θαλάσσια ρύπανση.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πυρκαγιάς στον Τουριστικό Λιμένα Ρεθύμνου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου έχει εκπονήσει μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και έχει εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου."

Να σημειωθεί πως το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης καλύπτει και τις πέντε λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητά του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνης και συγκεκριμένα :

Τον λιμένα Ρεθύμνου, το αλιευτικό καταφύγιο Πανόρμου, το αλιευτικό καταφύγιο στο Μπαλί, το αλιευτικό καταφύγιο και την νέα λιμενική εγκατάσταση στον Πλακιά και την Μαρίνα Αγίας
Γαλήνης.

Flashnews.gr