Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί, στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας καθώς και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισάμου, καταστάσεις εγκεκριμένων καθώς και απορριφθέντων παραγωγών, με σειρά προτεραιότητας ως προς τους δικαιούχος και ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Η ανάρτηση αφορά τους παραγωγούς οποίοι υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών εκτάσεων (Αναμπέλωση) περιόδου 2013 – 2014.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλουν εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις τους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2821346552 & 2821346553 Δ/νση Αγρ/κής Οικ. & Κτηνιατρικής Χανίων, και 2822022005 Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισάμου.