Την συγχώνευση του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και των πέντε Κοινωφελών Επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στους πρώην δήμους , αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, στο πλαίσιο των όσων ορίζει ο Νόμος για την διοικητική μεταρρύθμιση.

Η νέα ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Χανίων θα έχει ως αντικείμενο τα θέματα του πολιτισμου, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής μέριμνας σε ότι αφορά στο πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, στα Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και στην λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Σύμφωνα με την – κατά πλειοψηφία – απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων, το όνομα της νέας επιχείρησης θα είναι  «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ».

Σε αυτή θα ενταχθούν :
α) Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Χανίων
β) Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (KAM)
γ) Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Ακρωτηρίου
δ) Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Ελ. Βενιζέλου
ε) Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Θερίσου
στ) Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Νέας Κυδωνίας

Κεφάλαιο - περιουσία

Το κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελεί το άθροισμα των κεφαλαίων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, ήτοι : α) 200.000 ευρώ, β) 130.000 Ευρώ, γ) 250.000 Ευρώ, δ) 300.000 Ευρώ, ε)100.000 Ευρώ και στ) 100.000 και συνολικά 1.080.000 ευρώ

Περιουσία της επιχείρησης είναι όλη η σημερινή κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων κοινωφελών επιχειρήσεων που περιέρχεται αυτοδικαίως με το παρόν κατά κυριότητα και χρήση στη συγχωνευθείσα επιχείρηση καθώς και κάθε άλλη περιουσία που θ’ αποκτήσει με κάθε νόμιμο τρόπο.

Η διοίκηση της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Η εταιρεία θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που απαρτίζεται από έντεκα (11) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων.

Από τα μέλη αυτά, τέσσερις (4) είναι αιρετοί, εκπρόσωποι του Δήμου Χανίων, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον είναι από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέρους από είκοσι (20) εργαζόμενους και ένας ( 1 ) είναι ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο ήμισυ της δημοτικής περιόδου. Ειδικά η θητεία του πρώτου ΔΣ της επιχείρησης ορίζεται μέχρι την 31-12-2012.

Η ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χανίων, θα στελεχωθεί από τους 70 εργαζόμενους (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) που ήδη απασχολούνται στις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την ίδρυση της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ θα ισχύσει μετά τις αναγκαίες εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση για την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων.

Flashnews.gr