Το Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Ορέων, οργανώνουν τα Θερινά Αργαστήρια, Συμβιωματικής Γνώσης, για την ιερή Τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα.

Οι Ομάδες των υφαντριών της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, στους τέσσερεις νομούς της Κρήτης, θα διδάξουν την ηθική και τον πολιτισμό του Κρητικού Αργαστηριού στους 20 φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά και θα τους φιλοξενήσουν στα σπίτια τους.

Το Θερινό Αργαστήρι, θα ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου,
είναι άλλη μια δράση του Πανεπιστημίου των Ορέων, μη επιχορηγούμενη, η οποία στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

Τα αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής αυτής πράξης, θα καταγραφούν στις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών.

Οι περιοχές που συμμετέχουν στο Θερινό Αργαστήρι είναι:

α) τα Παλαιά Ρούματα Χανίων,

β) το Καστέλι Κισάμου,

γ) το Αμάρι Ρεθύμνης,

δ) η Αγιά Μυλοποτάμου Ρεθύμνης,

ε) ο Αΐμονας Μυλοποτάμου Ρεθύμνης,

στ) η Αλικαρνασσός Ηρακλείου,

ζ) η Βιάννος Ηρακλείου,

η) ο Κρούστας Μεραμβέλλου Λασιθίου,

θ) η Ελούντα και

ι) η Σητεία.