Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Απόστολου Βουλγαράκη, του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Νικόλαου Ραπτάκη, και των Υπηρεσιακών Στελεχών της Π.Ε. Χανίων, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν υπηρεσιακά θέματα που άπτονται της Διεύθυνσης Μεταφορών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα ιδιωτικών επενδύσεων με τον Ειδικό Σύμβουλο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Δημήτριο Βενιανάκη, καθώς και το θέμα της γης υψηλής παραγωγικότητας με τη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων.

Για όλα τα παραπάνω θέματα λήφθηκαν αποφάσεις, η υλοποίηση των οποίων θα συζητήσει εκτενέστερα ο κ. Ραπτάκης με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη.