Σαράντα μία εισηγμένες έχουν αποχωρήσει από το Χ.Α. την τελευταία τετραετία, είτε κατόπιν δικού τους σχεδιασμού είτε λόγω σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ σύντομα αναμένεται και η οριστική διαγραφή από το ταμπλό της ΔΟΛ Α.Ε. - προσφάτως εγκρίθηκε από την ΕΚ η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) από τον κ. Στ. Ψυχάρη.

Επιπλέον, και σύμφωνα με πληροφορίες της «Ναυτεμπορικής», δύο ακόμα εισηγμένες βρίσκονται σε προχωρημένες διαδικασίες για έξοδο από το Χρηματιστήριο, η δε μία εξ αυτών αναμένεται να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις το αργότερο έως το Σεπτέμβριο.


naftemporiki.gr