Πληροφορία (που διερευνάται ήδη) έφτασε σήμερα, για μεγάλη Κρητική Εταιρία-Οργανισμό, που σε περίοδο κρίσης κάνει κινήσεις που αν μη τι άλλο είναι υπό εξέταση ή και υπό αμφισβήτηση.

Η πληροφορία αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εταιρία έκανε αύξηση στις δαπάνες των μισθών για τα στελέχη, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τις αμοιβές του προσωπικού.

Μάλιστα η συγκεκριμένη εταιρία παρουσιάζει προς τα έξω μία κοινωνική ευαισθησία, που αν ισχύει η πληροφορία, τότε η αντίφαση θα είναι τραγική καθότι δεν μπορείς από την μία να δείχνεις κοινωνικό προφίλ, βοηθώντας ευαίσθητες ομάδες και από την άλλη να μειώνεις τις αμοιβές του προσωπικού σου και να κάνεις αύξηση στο μισθό των στελεχών, την ώρα που παίρνουν ήδη αμοιβές με τρία ίσως και τεσσερα μηδενικά!

Αν ισχύει αυτό και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εταιρία που δραστηριοποιείται σε ένα πολύ ευαίσθητο κλάδο και που παρουσίασε ζημιές εκατομμυρίων το 2012, τότε η Διοίκηση της μάλλον θα πρέπει να προσέξει, γιατί αν γίνει κάτι κακό τότε θα «πάρει» πολύ κόσμο μαζί της.

Θα επανέλθουμε..

Γιάν. Ξ.