Το έλλειμμα λέει εκτοξεύτηκε στο 160%. Η Eurostat μάλιστα λέει ότι χειρότερα δεν ήμασταν ποτέ!!!

Τι λες βρε παιδί μου ,κι εγώ που είχα πιστέψει το Βενιζέλο που πανηγύριζε ότι σωθήκαμε. Πόσο αφελής είμαι...

Κ.Σ.