Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου την Τετάρτη 31 Ιουλίου μ.μ. στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, στη συνέλευση θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:

1) Όξυνση το τελευταίο διάστημα του προβλήματος της παράνομης κατάρτισης των προγραμμάτων εργασίας και του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού λόγω νέων συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων, αδειών άνευ αποδοχών κλπ - Λήψη απόφασης για συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το θέμα (παραστάσεις διαμαρτυρίας, πρόταση πιθανής συγχώνευσης τμημάτων, νομικά μέτρα)

2)Ενημέρωση για τις συνδικαλιστικές εξελίξεις (αλλαγές οργανισμών νοσοκομείων, κινητικότητα - διαθεσιμότητα, διώξεις)